Forskning

2012 Stockholm-Nairobi, City Evolution and identity
Hur kulturen kan rädda stadens hjärta


2011 See what I hear/À corps ouvert
Ett ovanligt porträtt och en fördjupning i kroppens intelligens, tiden, livets erfarenheter och känslorna


2009 - 2010 The dancing stillness and the still dance
En forskning i förvandlingen av stumt material till dans.


2008 Face à Face
En fördjupande resa in i interaktioner mellan det dansade materialet och den nya teknologin.