Artome: med kulturen som växtkraft.

Kurser eller workshops.

Motion:

Får jag lov.
En dansundervisning som bygger på en samling av mina favoritövningar under mina många år som pedagog, dansare och koreograf. Får jag lov-kursen leker med kroppen, förstärker danstekniken och ökar självkännedomen. Träning med glädje! Kursen kan ges på olika nivåer från nybörjare till avancerade deltagare. Kravet är bara nyfikenhet på att lära känna sin kropp och att öka kännedomen om sig själv på ett ovanligt sätt.
Ålder: 14 år och uppåt. Tid: 1,30 tim inkl paus.

Den befriande dansen.
En dansklass som är baserad på improvisation utifrån ett givet rörelsematerial. Ett roligt, lekfullt och befriande sätt att förhålla sig till dansen som öppnar vägen för en djupare kontakt med sig själv, och ökar nyfikenheten på att lära känna sin kropp. Träna utan att tänka på det för ett utvecklat välbefinnande! Kursen kan ges på olika nivåer och vänder sig till både nybörjare och avancerade deltagare.
Ålder: cirka 14 år och uppåt. Tid: 1,30 tim inkl paus.

Artome erbjuder också för mentorskap och privat coaching.

Inspiration:

Mitt solo.
Till utvald musik ger kursen möjlighet att hitta sin egen rörelsevokabulär och skapa ett personligt dansant porträtt: ett solo. Ett genuint sätt att utveckla kontakten med ett inre dansant ”jag” samt förhållandet till rummet och rytmen. En kroppslig resa som motverkar stress, ökar självförtroendet och livsglädjen! Kursen kan ges på olika nivåer från nybörjare till avancerade deltagare.
Ålder: cirka 14 år och uppåt. Tid: 1,30 tim inkl paus.

60+ on the move.
En social träff och en gemensam spirituell resa med rörelser i fokus. Enkel rörelsevokabulär som förstärker kroppen, förbättrar sömnen samt stimulerar hjärnans minnesfunktion. Ett lekfullt sätt att umgås och lära känna varandra som motkraft mot stress, depression och ensamhet, för ökad livsglädje och välbefinnande! Inga förkunskaper behövs utom viljan att göra vardagen lyckligare.
Kursen vänder sig i första hand till de som är 60+. Tid: 1,30 tim inkl paus.

Scenen en stark upplevelse.
En förberedelse till en dansföreställning med målet att uppleva den starka upplevelsen att framträda inför publiken. Ett sätt att upptäcka nya sidor i sig själv samt övervinna nervositeten och rädslan att exponera sig till främmande blickar/ögonen. Utgångspunkt är dansföreställningen Plommonblom som satts upp på DOCH (dåvarande Danshögskolan) till specialskriven musik av tonsättaren Kjell Nordeson. Kursen kan ges på olika nivåer från nybörjare till avancerade deltagare.
Ålder: cirka 14 år och uppåt. Tid: 1,30 tim inkl paus.

Kommunikation:

Dansa på franska.
I genuin fransk atmosfär kopplar jag ihop språkhjärnan med enkla kroppsrörelser för att på ett lekfullt sätt lära sig franska. En stimulerande och fysisk väg att lära sig det franska språket! Inga förkunskaper behövs, bara nyfikenhet att lära sig språket på ett ovanligt sätt.
Tid: 1,30 tim inkl paus.

Artome erbjuder kurser på det franska språket, textbearbetning och översättningsverksamhet samt föreläsningar och litteraturträffar.
<< Tillbaka