2018-10-02 RENDEZ-VOUS!

Rendez-Vous är Möt tenoren Rickard Söderberg som samtalar kring sin bok och parfymen han släppt i år, samt umgås med publiken. Torups bygdegård, 2 okt 2018 kl 18.30. Välkomna! Fri entré och fika. Arrangör Nathalie Ruiz med stöd av Region Halland och Hylte kommun

2017-03-21 ACCESS för ett rikare kulturliv!

ACCESS är ett nytt aktivitetsprojekt för ett rikare kulturliv på små orter. Hur kan konst och kultur blåsa liv i små samhällen? Hur kan man jobba lokalt för att öka kulturintresset hos invånarna och samtidigt utveckla kulturutbudet på orten? Hur kan idéer, förslag och uppgifter inom kulturlivet på bästa sätt bidra till ortens utveckling? Vad är kultur för dig? Hur vill du att det lokala kulturlivet ska se ut och utvecklas? ACCESS lyfter fram behovet och nödvändigheten av kulturens närvaro i de små orterna. Projektet syftar till att via olika kulturaktiviteter, träffar, erfarenhetsutbyten, samtal och intervjuer skapa en sorts ”verktygslåda” för att främja kulturen på små orter som Torup i Halland. Genom att skapa lekfulla konstnärliga ytor som ökar intresset för och tillgången till kultur ska projekt Access fungera som en katalysator för gemenskap över generationsgränserna, integration och intresseväckare för ett blommande samhälle. Ledare är Nathalie Ruiz. ACCESS samarbetar med Torups Samhällsförening (Bygdegården), Pe:s Penna, HIK, Lisa Galerie, Toulon, Frankrike och stöds av Region Halland.