Artome: med kulturen som växtkraft


Rörelse och dans finns överallt: i våra kroppar, i samhället, i myrans kamp med barret och i molnens flykt på himlen. Jag har alltid varit fascinerad av hur rörelse och dans ständigt finns med oss på vår underbara planet, som ju också själv rör sig.

Artome föddes ur min mångåriga erfarenhet som konstnärlig ledare, koreograf, professionell dansare och pedagog. Mina medicinstudier, och en del egen forskning, har gett mig ovärderlig kunskap om kroppen som finstämt instrument för rörelse och dans.

Artome är en sociokulturell verksamhet med kulturen som växtkraft, med mångfald och ett jämställdhets- och genusperspektiv. Likt en molekyl med tre atomer består Artome av tre tätt sammanfogade delar: motion, inspiration och kommunikation.

Artome erbjuder olika kurser och aktiviteter inom rörelse och dans, föreläsningar, koreografi, mentorskap, och kulturverksamhet för äldre samt litteraturträffar. Artome arbetar också med olika verksamheter inom det franska språket, bland annat textbearbetning, översättning och språkträning.

Jag är öppen för att diskutera fler kursupplägg, möjliga workshops och deras innehåll.
<< Tillbaka