Artome - med kulturen som växtkraft


Artome föddes ur min mångåriga erfarenhet som scenkonstnär, koreograf, pedagog, föreläsare, mediakonstnär och konstnärlig ledare. Mina medicinstudier, och en del egen forskning, har gett mig ovärderlig kunskap om kroppen som finstämt instrument för rörelse och dans. 


Rörelse finns med oss, i våra kroppar, i samhället, i myrans kamp med barret och i molnens flykt på himlen. På vår underbara planet, som ju också själv rör sig, gör dansen underverk med människan.


Artome erbjuder kulturella evenemang, föreställningar, workshops, community dance, dans för mångåriga, föreläsningar om dans samt dansfilm, koreografi och mentorskap.


Artome är en multikulturell verksamhet med mångfald och ett jämställdhets- och genusperspektiv och består av tre tätt sammanfogade delar: motion, inspiration och communication.

Foto: Maths Jalhed

Om Nathalie Ruiz

Nathalie Ruiz Foto: Jukka Rajala
Nathalie Ruiz Foto: Dan Coleman


Den mångsidiga scenkonstnären Nathalie Ruiz är koreograf, dansare, pedagog, föreläsare och mediakonstnär verksam internationellt såväl på institutioner som i frilansvärlden.

Nathalie Ruiz är uppvuxen och utbildad i Provence, med föräldrar som flydde till Frankrike under Algeriet-kriget. Vid sidan av hennes medicinstudier utbildade hon sig i dans, teater och mim.


Efter samarbete med Martha Graham, Twyla Tharp och Karine Saporta kom hon 1988 till Sverige och Cullbergbaletten. Under sin karriär har hon samarbetat med de mest betydande koreograferna i vår tid som Mats Ek, Jiri Kylian, Per Jonsson, Kenneth Kvarnström, Örjan Andersson, Efva Lilja, Helena Franzen, Birgitta Egerbladh, Cristina Caprioli, Philippe Blanchard, Johanna Nuutinen, Lisen Ellard med flera.


Sedan 1992 är hon verksam som koreograf och har varit konstnärlig chef dans på Regionteater Väst och för den egna ensemblen Co. Alba.

I hennes konstnärskap står människan, de existentiella frågorna och samhället i fokus och hennes uppsättningar spänner över konst, opera, teater, dans och film.

Hon har fått utlopp för sin kreativitet på såväl större scener som Dramaten, Stadsteatern-Kulturhuset och Dansens Hus i Stockholm, Malmö Opera, Le Grand Théâtre de la ville du Luxembourg, le Théâtre des Bouffes du Nord i Paris, som mindre scener som MDT och Fyllningen i Stockholm, Atalante i Göteborg och Teater Halland, samt på otypiska scener som Moderna Museet, Tensta Konsthall, Uppsala Konstmuseum, Torups bygdegård, Landeryds Järnvägsmuseum och RIAN Designmuseum i Falkenberg.


Nathalie Ruiz har blivit nominerad till bästa dansare i Europa och främjar och berikar svensk dans med sitt väsen, sin uttrycksförmåga och sitt brinnande engagemang.

Hon har erhållit Carina Ari-medaljen, hedersmedaljen av hemstaden La Garde i Frankrike 2010, Hylte kommuns Kulturpris 2017 och 2019 Region Hallands Kulturpris med motiveringen: ”Nathalie Ruiz är en härligt lysande stjärna på dansscenen och en outtröttlig ambassadör för danskonsten som inte gör skillnad på Dramatens stora scen och bygdegården i Torup.”


Sedan 2016 är hon konstnärlig chef för Artome - med kulturen som växtkraft, och strävar efter att kasta ljuset på betydelsen och nödvändigheten av scenkonstens närvaro också på landsbygden. Hon är dessutom projektledare för Rendez-Vous! - för ett rikare kulturliv på små orter.


Hon har lett workshops för kulturutövare och allmänhet i Marocko, Mexico, Tunisien, Schweiz, Frankrike, Sverige och Finland och fortsätter numera även på äldreboenden och demensavdelningar och på rättspsykiatriska kliniker. Dessutom koreograferar, uppträder och föreläser Nathalie Ruiz i Sverige och internationellt.
ABOUT NATHALIE RUIZ


The multidisciplinary artist Nathalie Ruiz is a choreographer, performer, media artist, lecturer and educator working internationally in institutions and as freelance.

Nathalie Ruiz grew up and was educated in Provence, with her parents who fled to France during the Algerian War. Alongside her medical studies, she got an education in dance, theater and mime.


After her collaboration with choreographers Martha Graham, Twyla Tharp and Karine Saporta, she came to Sweden as a solist dancer for the Cullberg Ballet in 1988. During her career she has collaborated with the most significant choreographers of our time as Mats Ek, Jiri Kylian, Per Jonsson, Kenneth Kvarnström, Örjan Andersson, Helena Franzen, Efva Lilja, Birgitta Egerbladh, Cristina Caprioli, Philippe Blanchard, Johanna Nuutinen, Lisa Ellard among others. She has also collaborated with Mats Ek as assistant director.


Since 1992 she is working as a choreographer and filmmaker and has been the artistic director for the dance company at the Swedish Regionteater Väst and for her own ensemble Co. Alba.

In her practice the focus is on people, the existential issues and the society and her works spans art, opera, theater, dance and film. She finds an outlet for her creativity in many performances for main stages as The Royal Dramatic Theatre, the City Theatre and House of Culture, the House of Dance in Stockholm, Malmö Opera, the Grand Théâtre du Luxembourg and the Théâtre des Bouffes du Nord in Paris, on smaller stages as MDT, Fylkingen in Stockholm, Atalante in Gothenburg and the Theatre of Halland, but also on atypical stages as Moderna Museet, Tensta Art Gallery in Stockholm, Uppsala Art Museum, Landeryd Railway Museum, Torup Community center and RIAN Design Museum in Falkenberg.


Nathalie Ruiz has been nominated best dancer in Europe and promotes and enriches the Swedish dance with her essence, her burning expressiveness and her passionate commitment. She has been honored with the Carina Ari-medal, the medal of honor of her hometown La Garde in France 2010, the Culture Prize of the municipality Hylte 2017 and the Culture Prize of the Region Halland 2019 with the motivation: “Nathalie Ruiz is a wonderfully brilliant star on the dance scene and a tireless ambassador for the art of dance  that makes no difference between the main stage at The Royal Dramatic Theater in Stockholm and community center in Torup.”


Since 2016 she is the artistic director and curator for Artome - with culture as a growing power, and project manager for Rendez-Vous! - for a richer cultural life in small towns. She strives to highlight the importance and necessity of the presence of the Performing Arts also in the countryside.

She has led workshops for cultural professionals, for the community and anyone interested in the practice of dancing in Mexico, Morocco, Tunisia, Switzerland, France, Sweden and Finland and nowadays for retirement homes and dementia departments and for forensic psychiatric clinics.


In addition, Nathalie Ruiz choreographs, performs and lectures in Sweden and internationally.