Artome - med kulturen som växtkraft


Artome föddes ur min mångåriga erfarenhet som scenkonstnär, koreograf, pedagog, föreläsare, mediakonstnär och konstnärlig ledare. Mina medicinstudier, och en del egen forskning, har gett mig ovärderlig kunskap om kroppen som finstämt instrument för rörelse och dans. 


Rörelse finns med oss, i våra kroppar, i samhället, i myrans kamp med barret och i molnens flykt på himlen. På vår underbara planet, som ju också själv rör sig, gör dansen underverk med människan.


Artome erbjuder kulturella evenemang, föreställningar, workshops, community dance, dans för mångåriga, föreläsningar om dans samt dansfilm, koreografi och mentorskap.


Artome är en multikulturell verksamhet med mångfald och ett jämställdhets- och genusperspektiv och består av tre tätt sammanfogade delar: motion, inspiration och communication.

Foto: Maths Jalhed

Om Nathalie Ruiz

Nathalie Ruiz Foto: Jukka Rajala
Nathalie Ruiz Foto: Dan Coleman

Den franskfödda och mångsidiga scenkonstnären

Nathalie Ruiz är en internationell koreograf, dansare, pedagog, föreläsare och mediakonstnär med mer än 35 års verksamhet.

Vid sidan av medicinstudier utbildade hon sig i dans,

teater och mim.


Efter samarbetet med Martha Graham, Twyla Tharp och Karine Saporta kom hon till Sverige som solist i Cullbergbaletten. Sedan dess har hon samarbetat med koreograferna som Mats Ek, Jiri Kylian, Per Jonsson, Kenneth Kvarnström, Örjan Andersson, Efva Lilja,

Helena Franzen, Birgitta Egerbladh, Cristina Caprioli, Philippe Blanchard, Johanna Nuutinen, Lisen Ellard med flera.

Hon har dessutom under många år varit Mats Eks regi- och koreografiassistent.    


Hon har ledat dansworkshops i Marocko, Mexico, Tunisien, Schweiz, Frankrike och fortsätter numera även i Sverige.

Hon har deltagit som expertledamot för Skolverket i juryn för Svenska Balettskolan.


Sedan 1992 är hon verksam som koreograf.

Hennes uppsättningar spänner över konst, film, dans, opera och teater på scener som Dramaten, Stockholm Stadsteatern Kulturhuset, Dansens Hus, MDT, Moderna Museet, Fylkingen, Riksteatern, Tensta Konsthall, Uppsala Konstmuseum, RIAN Designmuseum i Falkenberg, Atalante i Göteborg, Malmö Opera, Teater Halland, Le Grand Théâtre de la ville du Luxembourg, Le Théâtre des Bouffes du Nord i Paris, m m.

Hon har varit konstnärlig ledare för dansensemblen på Regionteater Väst och för den egna ensemblen Co. Alba.


Nathalie Ruiz har erhållit Carina Ari guldmedalj, hedersmedaljen av hemstaden La Garde i Frankrike, Hylte kommuns Kulturpris och Region Hallands Kulturpris.

Hon har blivit nominerad till bästa dansare i Europa. Nathalie Ruiz främjar och berikar svensk dans med sitt väsen, sin uttrycksförmåga och sitt brinnande engagemang.


Sedan 2016 är hon konstnärlig chef för Artome - med kulturen som växtkraft med bas i Torup i Halland. Hon är projektledare för Rendez-Vous! - för ett rikare kulturliv på små orter samt ledare för Moving Torup - dansen, genväg till lyckan.

Hon koreograferar, uppträder, leder workshops och håller föreläsningar i Sverige och Europa.ABOUT NATHALIE RUIZ


The french multitalented artist Nathalie Ruiz is an international choreographer, performer, teacher and film director.

Alongside her medical studies, she follows an education in dance, theater and mime.


After her collaboration with choreographers Martha Graham, Twyla Tharp and Karine Saporta, she came to Sweden as a solist dancer for the Cullberg Ballet in 1988. Since then she has been working with Mats Ek, Jiri Kylian, Per Jonsson, Kenneth Kvarnström, Örjan Andersson, Helena Franzen, Efva Lilja, Birgitta Egerbladh, Cristina Caprioli, Philippe Blanchard, Johanna Nuutinen, Lisa Ellard among others.

She is an artist who also makes an important contribution as an assistant, rehearsal director and educator and has collaborated many years with Mats Ek as a choreographer and director-assistant.


Through her career she has led dance workshops in Mexico, Morocco, Tunisia, Switzerland, Sweden and France. She has been an expert member of the jury for the Swedish National Agency for Education.


Since 1992 she has been working as a choreographer and filmmaker. She found an outlet for her creativity in many performances within art, film, dance, theater and opera productions at The Royal Dramatic Theatre, Stockholm House of Culture & City Theatre, the House of Dance, MDT, Moderna Museet, Fylkingen in Stockholm, Sweden's National Touring Theatre, Tensta Art Gallery, Atalante in Gothenburg, Malmö Opera, Le Grand Théâtre du Luxembourg, Uppsala Art Museum, RIAN Design Museum in Falkenberg, Teater Halland, Le Théâtre des Bouffes du Nord in Paris, etc.


She was the artistic director of the dance company at the swedish Regionteater Väst and for her own ensemble Co. Alba.


Nathalie Ruiz is honored with the Carina Ari gold medal, the medal of honor of her hometown of La Garde in France, the Culture Prize of the municipality Hylte and the Culture Prize of the region Halland. She has been nominated for best dancer in Europe. Nathalie Ruiz promotes and enriches the swedish dance with her essence, her burning expressiveness and her passionate commitment.


Since 2016 she is the artistic director of Artome-with culture as a growth force with base in Torup in Halland. She is also project manager for Rendez-Vous!-for a richer cultural life in small towns and the team leader for Moving Torup-with dance as a shortcut to happiness!

She choreographs, performs, leads workshops and gives lectures in Sweden and Europe.