Communication

Moving Torup Team players Foto: Mymmel Blomberg
Design: Joakim Bengtsson

Community dance


Community dance skapar konstnärliga kontaktytor som bygger broar mellan människor genom möten i Dansen och stärker känslan av tillhörighet och gemenskap. Den väcker nyfikenhet och ökar intresset för Dansen och Scenkonsten hos alla generationer.

Den sprider kärleken till Dansen, fördjupar danskunskapen och bjuder in till en oförglömlig resa med rörelse som uttrycksmedel och annorlunda språk.

En värdefull gåva för kroppen, hjärnan och själen och ingen förkunskap behövs!


Workshopen vänder sig till alla, oavsett ålder, etnicitet och bakgrund med intresse av att upptäcka sin egen dans med hänsyn till kroppens tillstånd. Var och en efter sin känsla och förmåga!


Genom att stimulera fantasin, öppna sinnena, berika kreativiteten och öka kroppsmedvetenheten erbjuder workshopen ett glädjerikt äventyr för ett starkare fysiskt, mentalt och andligt välbefinnande och en större frihetskänsla.


Ljuvliga tillfällen att drömma med fötterna med gruppen, rummet och musiken som partners samt att fördjupa sig i Dansen och känna dess genomsyrande glädje!
Moving Torup (2016-    )

Kreativ Motion


www.movingtorup.com
Moving Vadstena (2019-2021)


Med bas i Vadstena och med dess invånare som deltagare bygger Moving Vadstena upp dansintresset i samhället och skapar en dansant vandring genom den atmosfärsfyllda staden. Moving Vadstena residens - Möten i Dansen boostar Vadstena samhället med lusten och glädjen för dansen och scenkonsten.


Moving Vadstena är en serie kulturella träffar och evenemang med dansfilmkväll på Gamla teatern, föreläsning på Konst Galleri, dansworkshops för professionella dansare och för seniorer på Kulturskolan, dans på äldreboenden och demensavdelningar och för vårdpersonalen samt workshops på Rättspsykiatriska kliniken och på Sång och pianoakademin.


Moving Vadstena residens-Möten i Dansen stöds av Region Östergötland, Riksteatern Östergötland i samarbete med Vadstena kommun och Vadstena Teaterförening. Stöds av Statens kulturråd.